QualiWare ApS udvalgt som SKI-leverandør

Press QualiWare QualiWare ApS udvalgt som SKI-leverandør

I sommeren 2018 indsendte QualiWare ApS et tilbud på rammeaftale 02.18 ’IT-løsninger og -projekter’ til Staten og Kommunernes Indkøbsaftale (SKI) sammen med 78 andre mulige leverandører. I maj 2019 tildelte SKI os en plads på rammeaftalen i blandt 60 leverandører, der giver os mulighed for at sælge vores services og produkter udenom det offentliges udbudsrunder. 

Hvad er SKI og HVORFOR?

En tildeling som SKI-leverandør betyder i bund og grund, at vi er i stand til at sælge til det offentlige, udenom udbrudsrunder.
Som SKI selv beskriver det, så laver de ”indkøbsaftaler, der samler indkøb på tværs af det offentlige og afløfter udbudspligten. Når vi løfter i flok, opnår vi større besparelser og bedre betingelser.”  

Det er SKIs formål at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb, og SKI formår dette ved at udbyde rammeaftaler, der angiver hvilke varer der kan købes, til hvilke betingelser og til hvilken pris. Det betyder derfor, at det offentlige kan bestille deres varer direkte fra udbyderen med forsikring om, at deres pligt til at sende varen i udbud er løftet, ved at vælge en udbyder fra rammeaftalen.

Vi ser i QualiWare frem til de muligheder rammeaftalen vil bringe med sig, og et fortsat udbytterigt samarbejde med de offentlige institutioner i Danmark.

Hvis I ønsker at høre mere om SKI, og hvad vi kan tilbyde jeres organisation, så er I mere end velkomne til at kontakte os via sales@qualiware.com eller tage direkte fat i Elisabeth Sangill, Area Sales Manager, public sector.

SKI-leverandoer-qualiware-rammeaftale-02-18